Trouvez: 215 Articles

[ Sommaire / RFA ALLEMAGNE / RFA carnets ]

Articles au panier (POS): 0
1 2 3 > suivant page 1 de 3 pages
Pays Année No. Thèmes / Descriptions xx: Qté oo: Qté
RFA carnets 1955 MH 2a Heuss "Pelikan Königsblau" 160,00
RFA carnets 1955 MH 2e Heuss "Pelikan technisch" 150,00
RFA carnets 1956 MH 3 Heuss 25,00
RFA carnets 1958 MH 4X Heuss (Wz. stehend) 20,00
RFA carnets 1958 MH 4Y I Heuss (Wz. liegend) 60,00
RFA carnets 1958 MH 4Y II Heuss (Wz. liegend) 45,00
RFA carnets 1960 MH 6d Heuss (Rand unbedruckt) 10,00
RFA carnets 1960 MH 6e Heuss (rote Bogenlaufnummer) 17,50
RFA carnets 1960 MH 6f II Heuss (mit Nr. "7") 25,00
RFA carnets 1961 MH 7a I Dürer (Postgebühren 1.7.1961) / 21 Löcher 17,50
RFA carnets 1961 MH 7b Dürer (Postgebühren 1.7.1962) 100,00
RFA carnets 1963 MH 8 Albertus / Luther 17,50
RFA carnets 1963 MH 9u Bach (dünner Deckel) 17,50
RFA carnets 1965 MH 10 Albertus / Tegel 11,50
RFA carnets 1966 MH 11 Lorsch 12,50
RFA carnets 1967 MH 12au Brandenburger Tor (Sieger / dünner Deckel) 4,50
RFA carnets 1968 MH 13c Brandenburger Tor (1:Sellschopp) 3,50 4,00
RFA carnets 1968 MH 13d Brandenburger Tor (1:DBZ) 42,00
RFA carnets 1968 MH 14a Brandenburger Tor (1:Eriba) 4,50
RFA carnets 1968 MH 14c Brandenburger Tor (1:KABE / 4: Olympiamarken) 42,00
RFA carnets 1968 MH 14g Brandenburger Tor (1:1.9.71 / 4: 1.9.71) 37,50
RFA carnets 1971 MH 15 Unfallverhütung 7,50
RFA carnets 1972 MH 16a Unfallverhütung (1:Posthorn / 4: 1.7.72) 5,00
RFA carnets 1972 MH 16b Unfallverhütung (1:Posthorn / 4: Versandstellen) 45,00
RFA carnets 1972 MH 16c Unfallverhütung (1: o. Rahmen / 2: 1.7.72) 6,50
RFA carnets 1972 MH 16d Unfallverhütung (1: o. Rahmen / 2: 1.7.74) 3,00
RFA carnets 1972 MH 17 Olympiamarken 3,50 5,50
RFA carnets 1972 MH 18a Unfallverhütung (2:1.7.72 / 4: Sieger) 7,50
RFA carnets 1972 MH 18b Unfallverhütung (2:1.7.72 / 4: Versandstellen) 9,50
RFA carnets 1972 MH 18c Unfallverhütung (2:1.7.74 / 4: Versandstellen) 12,00
RFA carnets 1973 MH 19a Unfallverhütung (2: 1.7.72) 8,00 10,00
RFA carnets 1973 MH 19b Unfallverhütung (2: 1.7.74) 17,50
RFA carnets 1974 MH 20a I Unfallverhütung (1: DM rechts / 2: 1.7.74 / violett) 7,50 12,00
RFA carnets 1974 MH 20a I Zb. Unfallverhütung (1: DM rechts / 2: 1.7.74 / violett) 24,50
RFA carnets 1974 MH 20a II Unfallverhütung (1: DM rechts / 2: 1.7.74 / siena) 10,00 13,00
RFA carnets 1974 MH 20b Unfallverhütung (1: DM rechts / 2: Telefonansage) 39,50
RFA carnets 1974 MH 20c I Unfallverhütung (1: DM Mitte / 4: zuerst Ort / eng) 10,00 13,00
RFA carnets 1974 MH 20c II Unfallverhütung (1: DM Mitte / 4: zuerst Ort / weit) 75,00
RFA carnets 1974 MH 20c II Zb. Unfallverhütung (1: DM Mitte / 4: zuerst Ort / weit) 425,00
RFA carnets 1974 MH 20d I Unfallverhütung (1: DM Mitte / 4: zuerst Postf. / eng) 9,00 12,00
RFA carnets 1974 MH 20d II Unfallverhütung (1: DM Mitte / 4: zuerst Postf. / weit) 16,00
RFA carnets 1977 MH 21a I Burgen + Schl. (4: Sammlermarken / eng) 10,00
RFA carnets 1977 MH 21a II Burgen + Schl. (4: Sammlermarken / weit) 3,00 4,00
RFA carnets 1977 MH 21a II Zb. Burgen + Schl. (4: Sammlermarken / weit) 10,00 15,00
RFA carnets 1977 MH 21b Burgen + Schl. (4: Postwertzeichen) 3,00 4,00
RFA carnets 1977 MH 21b Zb. Burgen + Schl. (4: Postwertzeichen) 7,50 12,50
RFA carnets 1980 MH 22 Ia Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Briefmarken / 3: Fünfstern) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Ia Zb. Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Briefmarken / 3: Fünfstern) 8,50 12,00
RFA carnets 1980 MH 22 Ib Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Briefmarkensammler / 3: Fünfstern) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Ib Zb. Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Briefmarkensammler / 3: Fünfstern) 12,00
RFA carnets 1980 MH 22 Ic Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Briefmarkensammler / 3: Sieger-Katalog) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Ic Zb. Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Briefmarkensammler / 3: Sieger-Katalog) 6,00 10,00
RFA carnets 1980 MH 22 Id Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: FWM 82 / 3: FIFA) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Id Zb. Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: FWM 82 / 3: FIFA) 6,00 10,00
RFA carnets 1980 MH 22 Ie Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Maximumkarten / 3: Unsere Marke) 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Ie Zb. Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Maximumkarten / 3: Unsere Marke) 10,00
RFA carnets 1980 MH 22 If Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Ergänzungsabo / 3: Unsere Marke) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 If Zb. Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Ergänzungsabo / 3: Unsere Marke) 7,00
RFA carnets 1980 MH 22 Ig Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Maximumkarten / 3: Die vier Möglichkeiten) 2,50
RFA carnets 1980 MH 22 Ih Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Briefmarkensammler / 3: Postscheckkonto) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Ih Zb. Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Briefmarkensammler / 3: Postscheckkonto) 6,00
RFA carnets 1980 MH 22 Ii Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Die vier Möglichkeiten / 3: Borek) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Ik Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Markenheftchen / 3: Ersttags-Sammelblätter) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Il Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Ein heißer Tip / 3: Postautomation) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Il Zb. Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Ein heißer Tip / 3: Postautomation) 6,00
RFA carnets 1980 MH 22 Im Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Arbeitsgemeinschaft Markenheftchen / 3: Leuchtturm) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 In Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: ARAG / 3: Lindner) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Io Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Postscheckkonto / 3: Ruf doch mal an) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Ip Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Briefmarken-Auktionen / 3: Ruf doch mal an) 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iq Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Was liegt näher / 3: Ruf doch mal an) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iq Zb. Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Was liegt näher / 3: Ruf doch mal an) 6,00
RFA carnets 1980 MH 22 Ir Burgen + Schl. (1: Abgabepreis / 2: Ihr Fachmann / 3: Briefmarken + Auktionen) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Is Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Postscheckkonto / 3: Ruf doch mal an) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Is Zb. Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Postscheckkonto / 3: Ruf doch mal an) 6,00 10,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iu Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Ihr Spezialist / 3: Ruf doch mal an) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iu Zb. Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Ihr Spezialist / 3: Ruf doch mal an) 7,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iv Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Deutsche Philatelisten-Jugend / 3: Lindner) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iw Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Westphila / 3: Landkreis Hildesheim) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Ixa Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Briefmarken / 3: Hawid-Klemmtaschen "neu" schräg) 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iy K1 Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Postscheckkonto / 3: Hawid-Klemmtaschen, tiefer) 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iy K2 Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Postscheckkonto / 3: Hawid-Klemmtaschen, höher) 55,00 125,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iz Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Postscheckkonto / 3: Deutschland) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iz Zb. Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Postscheckkonto / 3: Deutschland) 7,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iaa K1 Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Postscheckkonto / 3: Postsparbuch) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iaa K1 Zb. Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Postscheckkonto / 3: Postsparbuch) 6,00 10,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iaa K2 Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Postscheckkonto / 3: Postsparbuch) 6,50 12,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iaa K2 Zb. Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Postscheckkonto / 3: Postsparbuch) 10,00 15,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iab K1 Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Schreib mal wieder / 3: Postsparbuch) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iab K3 Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Schreib mal wieder / 3: Postsparbuch) 20,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iac Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Schreib mal wieder / 3: Alderney-Gedenkblatt) 10,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iad K1 Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Schreib mal wieder / 3: Postsparbuch) 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iad K1 Zb. Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Schreib mal wieder / 3: Postsparbuch) 10,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iad K2 Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Schreib mal wieder / 3: Postsparbuch) 2,50 3,50
RFA carnets 1980 MH 22 Iad K2 Zb. Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Schreib mal wieder / 3: Postsparbuch) 10,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iad K3 Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Schreib mal wieder / 3: Postsparbuch) 125,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iae Zb. Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Schreib mal wieder / 3: Hawid-Klemmtaschen) 15,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iaf Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: GUTSCHEIN im Rahmen / 3: Postsparbuch) 10,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iaf Zb. Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: GUTSCHEIN im Rahmen / 3: Postsparbuch) 75,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iah Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: Für nur 39,50 / 3: Postsparbuch) 4,00
RFA carnets 1980 MH 22 Iai Burgen + Schl. (1: Posthorn / 2: SPORT UND PHILATELIE / 3: Postsparbuch) 4,00
1 2 3 > suivant page 1 de 3 pages
au début
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2018 Thorsten Hoff